Saturday, October 8, 2011

Shanthi - தீபாவளி வெளியீடு 7 ஆம் அறிவுதீபாவளி வெளியீடு 
OCT 26 முதல் 


கஜினிக்கு பின் சூர்யா A.Rமுருகதாஸ் இணையும் 84 கோடி ரூபா செலவில் உருவான பிரமாண்டமான திரைப்படம்
   NEW SILVER SCREEN
                                        
7ஆம் அறிவு 
மறுசீரமைக்கப்பட்ட   துல்லியமான dts ஒலியமைப்பு
                                                                             
OCT 20, 4 மணி முதல் முதல் நாள் 
காட்சிகளுக்கான
முன் பதிவுகள் ஆரம்பம்

SHOW TIMES 10.30, 2.30, 6.15, 9,30, SPECIAL SHOW 12.30


to watch the trailer in HD...