Friday, February 26, 2016

மட்டக்களப்பு அரசடியில் காணி விற்பனைக்கு

மட்டக்களப்பு அரசடி (bailey ) வெயிலி வீதியில் 6 1/2பேர்சஸ்  காணி விற்பனைக்கு, சகல வசதிகளும் நிறைந்த இடம் , 
கடை கட்டுவதற்கு மிக சிறந்த இடம் .
தொடர்புகளுக்கு :   0756994500