Saturday, March 5, 2016

மட்டக்களப்பில் வேலைவாய்ப்பு VACANCY : ELEPHANT HOUSE ICE CREAM : Batticaloa , Trincomalee

எலிபன்ட் ஹவுஸ் ஐஸ் கிரீம் நிறுவனத்திற்கு கீழ் காணும் பதவி வெற்றிடம் உண்டு
இடம் - மட்டக்களப்பு , திருகோணமலை .

  1. விற்பனை பிரதிநிதி - Sales Rep 
  2. சாரதி - Driver 
  3. Cash collector ( காசு சேகரிப்பாளர் ) 
  4. கணணி இயக்குனர் ( பெண் ) - Computer Operator 
தொடர்பு :  0766902227 ( மட்டக்களப்பு ) 
              0766902223 (திருகோணமலை ) 

E-MAIL  :    harrytrds@gmail.com