Monday, October 17, 2016

மட்டக்களப்பு நகரின் மத்தியில் வாடகைக்கு வீடு

 மட்டக்களப்பு நகரின் மத்தியில் வாடகைக்கு வீடு

மட்டக்களப்பு நகரின் மத்தியில், முக்கிய பாடசாலைகளுக்கு அருகாமையில், முதலியார் சின்னலெவ்வை வீதியில் 49ம் இலக்கத்தில் உள்ள புதிய மாடி வீட்டின் கீழ் தளம் முழுமையாக வாடகைக்கு விடுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது.

கீழ் தளத்தில் வசதியான இரண்டு படுக்கையறைகள், குசினி, ஹோல். இரண்டு குளியலறைகள் உள்ளன. முற்பணம்,வாடகை தொடர்பாகவும், வீட்டை   பார்வையிடுவதற்கும் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும்.
0779321916
 0771891041