Monday, November 21, 2016

பேராதனை பல்கைக்கழக வெளிவாரிப் பரீட்சை- பரீட்சை வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு

பேராதனை பல்கைக்கழக வெளிவாரிப் பரீட்சை (BA)
1st Year Batch

பரீட்சை வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு 

பாடம் : அரசியல் விஞ்ஞானம், தமிழ் 

இடம்: Global Wisdom International School
              No-60, Central Road,Batticaloa
              (Old Ehed Building - (Charle's Hall)

விரிவுரையாளர்கள்: பேராதனை பல்கலைகழக விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் வாய்ந்த திருகோணமலை விரிவுரையாளர்கள் கலாநிதி H.S.M.அனீஸ், கலாநிதி M. அப்துல்லா 

அனுமதிகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் பதிவுகளுக்கு கீழுள்ள தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொண்டு ஆசனங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். 

தொடர்புகளுக்கு : 0777760655