Sunday, June 4, 2017

மட்டக்களப்பு நகரில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு


மட்டக்களப்பு, இல.07 பெரிய உப்போடையில் 05 படுக்கையறைகள், அவற்றுள் 03 இணைந்த  கழிவறைகளுடனும், மற்றும் சமையலறை, 02 வரவேற்பு அறைகள், 04 வெளி கழிவறைகள், 02 வாகன தரிப்பிடங்களுடன் வாடகைக்கு உண்டு, பரப்பளவு 3507 சதுர அடி

தொடர்புகளுக்கு:  0774322926