Wednesday, August 2, 2017

மட்டக்களப்பில் காணி விற்பனைக்கு - LAND FOR SALE IN BATTICALOA

மட்டக்களப்பு பிள்ளையாரடியில் 20 பேர்ச் வீடு கட்டக்கூடிய வெற்றுக்காணிகள் விற்பனைக்குண்டு.

வள்ளுவர் சிலைக்கு பின் 100m தொலைவில்.

தொடர்புகளுக்கு - 0652223254