Saturday, January 6, 2018

மட்டக்களப்பில் வீடு விற்பனைக்குண்டு - LAND FOR SALE IN BATTICALOA

இல.29/34, புதுமுகத்துவாரம் வீதி, கல்லடி, மட்டக்களப்பு எனும் முகவரியில்  அமைந்துள்ள வீடு விற்பனைக்குண்டு.

தொடர்புகளுக்கு: 0779919472