Monday, April 18, 2016

செங்கலடியில் வீடு விற்பனைக்கு

செங்கலடி பிரதேச செயலகம், சந்தை, மக்கள் வங்கி அருகாமையில் 15 பேர்சஸ் காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு ,
(4 Rooms, Hall, kitchen, bathroom)

தொடர்புகளுக்கு : 0769189170