Friday, December 8, 2017

களுதாவளையில் காணிகள் விற்பனைக்குண்டு

களுதாவளை, கடற்கரை வீதி, மாவடிச்சந்தையில் 64.73 பேர்ச் காணி விற்பனைக்குண்டு.

...............................................................................
களுதாவளை சேர்ச் வீதியில் தோட்டம்  செய்வதற்க்கான 1 1/2 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்குண்டு (பொருளாதார மத்திய நிலையம்              முன்பாக)
                                                                                   தொடர்புகளுக்கு :                                                                                                                           கே.ரவிச்சந்திரன்-                                                                                                                          0652250403, 0778659810